Strona główna / Regulamin

rozmiar tekstu: A A A

 

REGULAMIN
I. Informacje ogólne
1. Właścicielem i administratorem portalu moto-ogloszenia.com jest FPUH „JONIEC” z siedzibą w Tymbarku 109
2. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: joniec@joniec.pl
3. Niniejszy regulamin dotyczy zamieszczania ogłoszeń w serwisie moto-ogloszenia.com oraz usług tego portalu.
4. Właściciel portalu FPUH „JONIEC” nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów ogłoszeń, jednak FPUH „JONIEC” dokłada wszelkich starań, by oferty zamieszczane na stronach portalu były aktualne i rzetelne.
5. FPUH „JONIEC” nie bierze udziału w sporach między ogłoszeniodawcą i inwestorem. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ofert, jak i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami zainteresowani. FPUH „JONIEC” nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
6. Użytkownik serwisu nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu, jednak FPUH „JONIEC” dokłada wszelkich starań, by portal działał sprawnie i bez komplikacji utrudniających, bądź uniemożliwiających korzystanie z serwisu.
 
II. Konta użytkowników
1. Konto użytkownika zostaje utworzone w momencie rejestracji na stronie moto-ogloszenia.com
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwę, NIP, telefon, miejsce zamieszkania oraz adres email niezbędny do komunikacji między administratorem portalu a użytkownikiem. Dane te są poufne, ale mogą być widoczne w profilu użytkownika na jego życzenie)
3. Użytkownik w momencie rejestracji ustala login i hasło do swojego konta
4. Login ustalony przez użytkownika nie może być obraźliwy czy wulgarny
 
III. Zasady zamieszczania ogłoszeń
1. Ogłoszenia wysłane moto-ogloszenia.com pojawią się w serwisie bezpośrednio po ich dodaniu przez użytkownika.
2. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
3. FPUH „JONIEC” zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia umieszczonego w tej samej formie wielokrotnie lub jeżeli jego treść bądź dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem portalu moto-ogloszenia.com
4. FPUH „JONIEC” zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia reklamującego serwis konkurencyjny.
5. FPUH „JONIEC” zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o usunięciu ogłoszenia jeżeli zostaną naruszone zasady zamieszczania ogłoszeń.
 
IV. Forum dyskusyjne
1. Na forum moto-ogloszenia.com niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów czy obrażanie innych użytkowników. Takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia. Konto użytkownika, który trzykrotnie złamie regulamin, zostanie zablokowane, o czym administrator poinformuje użytkownika mailem.
2. Nick używany na forum nie może być obraźliwy czy wulgarny.
3. Zabrania się reklamowania na forum innych stron internetowych oraz nakłaniania innych użytkowników do kupna jakichś towarów bądź usług .
4. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim.
5. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.
 
V. Polityka prywatności
1.  Strona internetowa moto-ogloszenia.com została stworzona w myśl zasad ochrony i poszanowania prywatności osób ją odwiedzających. Wszelkie dane dotyczące użytkowników są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby administracyjne.
2. Zbierane za pośrednictwem portalu dane osobowe (w tym adresy e-mail) podawane przy rejestracji użytkownika znane są wyłącznie administratorowi portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany i usunięcia swoich danych z zasobów portalu.
3. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane jedynie w celach technicznych mających związek z administracją serwerami.
4. Adresy poczty elektronicznej oraz inne informacje, zbierane za pomocą formularzy, w związku z prowadzeniem biuletynu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia go subskrybentom.
 
VI. Reklamacje
1. W sprawie reklamacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku (w dni robocze)drogą elektroniczną na adres: joniec@joniec.pl . Tylko w ten sposób macie Państwo gwarancję poprawnie zgłoszonej reklamacji naszym konsultantom.  
 
VII. Spory sądowe
1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług przez portal moto-ogloszenia.com w oparciu o niniejszy Regulamin będą rozstrzygane w Sądach powszechnych, odpowiednich dla siedziby FPUH „JONIEC”.
 
VIII. Postanowienia końcowe
1. Całość praw autorskich, wszelkie znaki towarowe i konta użytkowników oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące usług portalu moto-ogloszenia.com należą do FPUH „JONIEC”. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej do celów innych niż te ściśle związane z użytkowaniem portalu w sposób określony niniejszym Regulaminem.
2. Niedopuszczalne są działania ze strony Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. Wszelkie próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów, jak i korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub prawem obowiązującym na terenie Polski, a także inne próby destabilizacji serwisu skutkują podjęciem odpowiednich kroków prawnych przez firmę FPUH „JONIEC”, związanych z rekompensatą szkody i poniesionych strat.
3. FPUH „JONIEC nie wyraża zgody na ujawnianie osobom trzecim i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie użytkownikom portalu moto-ogloszenia.com bez uprzedniej pisemnej zgody FPUH „JONIEC”
4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu moto-ogloszenia.com, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy FPUH „JONIEC” - właściciela portalu moto-ogloszenia.com".
5. FPUH „JONIEC” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników portalu. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze umieszczona na stronach internetowych portalu moto-ogloszenia.com.

 

« powrót
Copyright © www.moto-ogloszenia.com
realizacja: intellect.pl